Home O naší farmě Napsali o nás

Napsali o nás a další články o Irských cobech

Svod ICS ČR  Litohošť 30. května  2015

Dne 30.5. 2015 proběhl, v příjemném a plně funkčním areálu Ola Ranch – Litohošť, Jarní svod ICS ČR a v odpoledních hodinách rovněž i Valná hromada ICS ČR. „České“ Irské koby přijela posoudit paní Liselotte Laurberg z Dánska a jako druhý inspektor svodu byla přítomna paní Marta Moravcová. Přestože jarní období je ve znamení nově narozených hříbat a vysoko březích klisen, a tudíž v tomto termínu nebývá předvedeno velké množství koní, bylo inspektorkám chovu a návštěvníkům svodu, představedeno celkem šestnáct koní.

Šampionem hříbat, se ziskem 1. Premie a 63 bodů se stala klisnička Amerika Zonda (otec Andy my Angel, matka Dougies Lizz Van Irish Col. Cob Peer) v majetku Hřebčína Amerika manželů Rotových. Nejlépe hodnocenou klisnou, mezi ročními a dvouletými hříbaty, se stala Pika My Angel (majitel Biofarma Hořice s.r.o), rovněž po otci Andy My Angel z matky Mary, se ziskem 63,25 body a 1.Prémií.  Titul Šampion klisen tříletých a starších a Šampion svodu získala, s mimořádným počtem 74 přidělených bodů, elitní klisna Brackenhill Caroleena’s Choice, která nemá doložený původ a je v majetku paní Ivety Hladké z Habrůvky. Druhou nejlépe hodnocenou klisnou, v této kategorii, byla klisna June po otci Apart 4 z matky Mercedes, která je rovněž v majetku paní Ivety Hladké. Klisna byla zařazena HPK – Elita a získala 71,75 bodů. Třetí nejlépe hodnocenou klisnou se stala Brenda, v majetku Hřebčína Amerika manželů Rotových, která získala 63,25 bodu a byla zapsána do HPK – Elita. Poslední z klisen, zařazených do HPK – Elita, byla klisna SD Magic, která získala 63 bodů a je v majetku paní Kláry Šestákové z Prahy. Klisna Nessa of The Paradisse po otci Tobo z matky Tina Turner, v majetku pana Svěráka z Rybníku, sice získala 63 bodů, což by mohlo na zařazení do HPK – Elita stačit, ale, bohužel, obdržela známku 3 za mechaniku pohybu a nemohla tedy být do HPK – Elita, zařazena. Jediným předvedeným, a tudíž i nejlépe hodnoceným valachem, byl Faraon, který obdržel 60 bodů. Ze čtyř přihlášených hřebců, byli předvedeni tři, přičemž pouze jeden z nich, tříletý Dyxi As An Sruth (po otci Varney z matky Dayna), v majetku paní Petry Havlové z Choradic, žádal o přiznání oprávnění k plemenitbě. Obě přítomné inspektorky se ale shodly, že hřebec, alespoň v tomto kalendářním roce, nemá dostatečnou kvalitu pro to, aby mohl být, pro českou plemennou knihu, licentován. Hřebec obdržel 55 bodů, což byl nejnižší počet bodů, který inspektorky, na tomto svodu, předvedeným koním, udělily.

Za Spolek chovatelů Irských cobů (ICS ČR) bych chtěla poděkovat oběma přítomným inspektorkám, paní Liselotte Laurberg a paní Martě Moravcové, za kvalitní posouzení předvedených koní a rovněž i všem, kteří Jarní svod podpořili a to jak organizačně, tak i finančně.

 

 

Svod Irských cobů - Drahňovice  12. 5. 2012

Druhý víkend v květnu se konal již šestý ročník svodu Irských cobů. Místem setkání chovatelů a příznivců plemene IC se tentokrát stal jezdecký areál Prak v Drahňovicích.  Akce byla pořádána o.s. chovatelů Irských cobů ICS CR ( Irish cob society Czech Republic ) pod záštitou ASCHK a. s. a mateřské plemenné knihy Irsko.

Hlavními rozhodčími byli Lisellote Jesnen (DK) a Benny Claes (BE). Oba dva rozhodčí byli velice kladně hodnotili kvalitu zúčastněných koní.

Zájem o zapsání do České plemenné knihy je opravdu veliký. Na svod se přihlásilo 34 koní, z toho majitelé čtyř koní bohužel odřekli účast.  Byly vypsány kategorie podle věku a pohlaví. V každé kategorii byl určen vítěz. Po vyhodnocení jednotlivých kategorií koní   byl závěrem svodu vyhlášen šampion pro rok 2012.

Výsledky dle kategorií : Ročci – Qeuran maj. Martin Hanula SK. , dvouletí – Chad maj. Manželé Knorovi,    tříleté klisny – Caroleena Brackenhil Choice maj. I. Hladká, tříletí hřebci – Bayron maj. Š. Bajerová, čtyřleté klisny – Kessy maj. L. Burešová, čtyřletí hřebci – GHR Alant´s Lion Hart maj. J. Živníčkova, klisny starší 6 let – Elmegaardens Freja maj. T. Hejlová a M. Moravcová, hřebci nad 6 let - Seafield Stanley maj. Martin Hanula Sk. Šampionkou svodu se stala 16ti letá klisna Elemgaardens Freja.

Jsem ráda, že se svodu zůčastnili i chovatelé za zahraničí. Zastoupena byla Slovenská republika se dvěma majiteli. Jsou na začátku chovu a tak jsme ráda, že můžeme pomoci v rozvoji irských cobů i na Slovensku. Obzvlášť úspěšný byl hřebec Stanley majitele Martina Hanuly, který získal titul Elitní a je zařazen do hlavní plemenné knihy .

Blahopřeji všem, kteří získali ocenění a byli zapsání do Plemenné knihy ČR. Děkuji sponzorům akce a rozhodčím, kteří za námi vážili dlouhou cestu. Výsledky svodu budou zveřejněny na www.icscr.cz nebo www.irishcobsociety.cz

Budu se těšit na setkání na dalším svodu v příštím roce.

Marta Moravcová,  předsedkyně ICS


 

clanek_ICS1

clanek_ICS2

clanek_ISC3-1
clanek_ICS3-2

clanek_ICS4